Ptasia grypa pod Wolsztynem. 900 tysięcy kur do utylizacji

1 grudnia 2020, 18:06, red
Nowe ognisko ptasiej grypy wykryto w gminie Wolsztyn. Było to pod koniec listopada 2020 na fermie kur niosek. Drób był zakażony wysoce zjadliwym szczepem grypy ptaków H5N8. Główny Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców o szczególną ostrożność.

Hodowcy muszą przestrzegać zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

- pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,

- zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,

- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,

- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,

- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

W województwie lubuskim z ptasią grypą walczono na przełomie 2016 i 2017 roku. Pierwsze ognisko wykryto wówczas na terenie gminy Deszczno. Podczas całej akcji zutylizowano 921 279 sztuk drobiu, całość kosztowała 7 562 487,92 zł. Drób był wywożony ciężarówkami między innymi do zakładów utylizacyjnych na terenie wielkopolski. Operacja zwalczania grypy ptaków na terenie całego województwa lubuskiego pochłonęła kwotę blisko 65 milionów złotych.

Teraz w jednej z ferm drobiowych w gminie Wolsztyn do utylizacji przeznaczonych zostanie ok. 900 tysięcy kur niosek.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości