Od 1 czerwca wchodzą ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego

28 maja 2021, 13:19, Marcin Kluwak
fot. Lubuska policja
1 czerwca wchodzą w życie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Od najbliższego wtorku każdy kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych będzie miał obowiązek obserwować nie tylko pieszego będącego na przejściu, ale również zbliżającego się do przejścia. Piesi natomiast nie będą mogli używać telefonów czy innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia i przechodzenie przez jezdnię.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Kierowcy będą mieli też obowiązek obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

-zachować szczególną ostrożność,

-zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Wolniej na obszarze zabudowanym

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h. Do tej pory, w godzinach 23:00 – 5:00 limit prędkości był podniesiony o 10 km/h i wynosił 60 km/h.

Większy odstęp na „esce” i autostradzie

Denerwują Was kierowcy „siedzący” na zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych, lub ci, którzy podjeżdżają z tyłu i mrugają światłami, aby ich przepuścić? Teraz na tych drogach trzeba będzie zachować tzw. minimalny odstęp.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości