Miasto Gorzów podwyższa podatek od nieruchomości. Chce zwiększyć wpływy do budżetu

10 grudnia 2020, 13:19
fot. Anna Kluwak
Podczas środowej Sesji Rady Miasta Gorzowa, radni podjęli uchwałę w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości. Prezydent chciał w ten sposób zwiększyć wpływy do budżetu miasta, ponieważ podwyżka podatku o kilka lub kilkanaście groszy od metra kwadratowego oznacza wyższe pływy aż o 2 mln 308 tys. zł w skali roku.

Gorzowscy radni, podczas specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta, która odbyła się w środę 9 grudnia głosowali nad uchwałą w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości. To była już trzecia próba podwyższenia opłat. Okazało się, że była skuteczna, ponieważ radni przyjęli uchwałę w sprawie podwyżki podatku.

To oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku mieszkańcy Gorzowa będą płacić 0,73 zł za 1 m.kw. budynku mieszkalnego oraz 24,37 zł za 1 m.kw. budynku w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z podwyższeniem stawki podatkowej wzrost wpływu do budżetu miasta wyniesie 2 mln 308 tys. zł.

- Przy konstrukcji projektu uchwały wzięto pod uwagę obecną sytuację w jakiej znajdują się podatnicy z uwagi na panującą pandemię, uwzględniono również wskaźnikami makro jak i mikroekonomiczne, takie jak zwiększenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę porównawczą dochodów budżetu miasta z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych przy zastosowaniu stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia ministra finansów, w stosunku do dochodów przy zastosowaniu stawek proponowanych w przedłożonym projekcie. Kierując się koniecznością zapewnienia środków finansowych na zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie wydatków proponuję podniesienie stawek podatku od nieruchomości o 3,5% - tłumaczy Agnieszka Kaczmarek, skarbnik miasta.

Zakładając, że ktoś ma mieszkanie o powierzchni 70 m.kw. z udziałem w gruncie 20 m.kw., obecnie płaci podatek w wysokości 59 zł. Natomiast po podwyżce, w 2021 roku zapłaci 61 zł, czyli o 2 zł więcej. Natomiast w przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 100 m.kw. na działce 3 ary obecnie podatek wynosi 2631 zł, natomiast po podwyżce 2722 zł, czyli o 91 zł więcej.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości