Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych. Możemy uratować ich życie!

21 grudnia 2020, 10:08, red
foto: Lubuska Policja
Zielonogórscy policjanci regularnie sprawdzają miejsca, w których przebywają bezdomni, aby upewnić się, że warunki, w jakich mieszkają, nie zagrażają ich życiu. W nocy temperatury są niskie i trudne warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla osób, które nie mają dachu nad głową.

Policjanci już od początku listopada monitorują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzają pustostany, ogródki działkowe i wszystkie te miejsca, o których wiedzą, że mogą tam przebywać bezdomni. W działaniach wspierają ich także pracownicy zielonogórskiej noclegowni.

Policjanci będą sprawdzać także sygnały od mieszkańców o osobach potrzebujących pomocy lub policyjnej interwencji. Pamiętajmy, że co roku dochodzi też do sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe nie są w stanie dojść do domu i zasypiają na ulicy, dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy miasta i powiatu, jeśli sami nie mogą pomóc takim osobom, informowali o podobnych sytuacjach odpowiednie służby.

W ubiegłym roku większość skutecznych interwencji była możliwa dzięki sygnałom od zielonogórzan, którzy bardzo szybko reagowali, widząc nietrzeźwych, bezdomnych lub inne osoby potrzebujące pomocy. Pamiętajmy, że niskie temperatury utrzymujące się zwłaszcza w nocy, mogą zagrażać osobom, które nie mają odpowiedniego schronienia, dlatego prosimy wszystkich o czujność i zainteresowanie się osobami, które ze względu na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też wiek nie mogą o siebie zadbać


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości