W Zielonej Górze będzie łatwiej z parkowaniem

2 kwietnia 2021, 10:49
Zielonogórzanie wskazali 20 kolejnych lokalizacji pod budowę parkingów. Filip Gryko, Paweł Wysocki i Grzegorz Hryniewicz, radni, którzy z ramienia prezydenta Zielonej Góry koordynują inwestycje, wybrali 10 miejsc, gdzie problemy z postawieniem auta są największe.

Gdzie przybędzie parkingów? Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców ulic: Ananasowej (15 miejsc), Braci Gierymskich (57), Pionierów Zielonej Góry (52), Żołnierzy II Armii (60 - w dwóch lokalizacjach), Ptasiej (11), Zamenhofa (13), Moniuszki (77), św. Cyryla i Metodego (9), Zdrojowej (18). Na te miejsca postojowe są prawie 4 mln zł do wydania. Przetargi zostaną ogłoszone w drugim kwartale tego roku.

To jeszcze nie wszystko. Zielonogórzanie skorzystają też z miejsc postojowych przy ul. Reja oraz w kwartale ulic Ludowa, Harcerska i Obywatelska. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na tzw. zieloną i niebieską infrastrukturę, która pomoże w retencji wód opadowych - wyjaśnia Filip Gryko. - Wniosek miasta rozpatrzono pozytywnie. Dostaliśmy 1 mln zł dofinansowania. To będą miejsca postojowe z tzw. eko kostki ażurowej, przez którą będzie przesiąkać woda i wnikać w grunt. Nadbudowa zostanie przygotowana z kruszywa, czarnego bazaltu, a na dnie znajdzie się geowłóknina.

W planach są nasadzenia drzew i krzewów. Chodzi o to, aby przy okazji rozwiązania problemu parkingowego, poprawić estetykę ulic, bo dla przykładu dziki parking przy ul. Reja nie jest miejscem, którym Zielona Góra może się pochwalić. Jak mówi Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie - przy Reja zostaną między innymi przebudowane i utwardzone drogi wewnętrzne, a przy Harcerskiej i Obywatelskiej szykuje się rozbiórka budynku gospodarczego. - Realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania obu terenów poprzez rozszczelnienie nawierzchni, rozbiórkę szpecących obiektów, stworzenie wielu miejsc parkingowych z materiałów przepuszczalnych - wyjaśnia M. Krajewska. - Ponadto zostaną wydzielone strefy retencji wód opadowych i roztopowych poprzez stworzenie rabat z nasadzeniami zieleni urządzonej.

Przetargi na te miejsca postojowe będą ogłoszone w kwietniu. - Nasze życie bardzo się zmieniło, każda rodzina ma teraz przynajmniej dwa auta - mówi. - Trzeba ułatwić życie mieszkańcom i budować nowe parkingi. W moim okręgu powstaną miejsca postojowe m.in. przy ul. Powstańców Warszawy, bo o to prosili zielonogórzanie – mówi Grzegorz Hryniewicz, radny miasta Zielona Góra

- Przy pierwszych edycjach programu dostaliśmy setki zgłoszeń, wszystkie musieliśmy zweryfikować - tłumaczy Paweł Wysocki. - Teren musi bowiem należeć do miasta. Potrzebny jest też aktualny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Cieszę się, bo na „moim” os. Piastowskim powstało kilkadziesiąt parkingów przy ulicach Zawadzkiego, Wyszyńskiego, Ptasiej oraz Cyryla i Metodego. 


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości