Obostrzenia na granicy zostały przedłużone

7 maja 2021, 11:22
fot. archiwum
Polski rząd przedłużył do 5 czerwca obostrzenia na granicy, dla osób które chcą wjechać do kraju. Osoby przyjeżdżające do Polski z Niemiec, a także z Czech, Litwy oraz Słowacji nadal będą podlegać kwarantannie, z której będzie można zostać zwolnionym po okazaniu negatywnego testu na COVID-19 w języku polskim lub w angielskim.

Rząd przedstawił plan znoszenia restrykcji etapami, jednak nie dotyczą one obostrzeń na granicy. Te właśnie zostały przedłużone do 5 czerwca. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Polski z Niemiec, a także z Czech, Litwy oraz Słowacji nadal będą podlegać kwarantannie, z której będzie można zostać zwolnionym po okazaniu negatywnego testu na COVID-19 w języku polskim lub w angielskim  – test w języku niemieckim nie wystarczy.

Osoby odwiedzające rodzinę lub przyjeżdżające do Polski na urlop, na zakupy itp. nadal muszą mieć ze sobą negatywny wynik testu, jeżeli nie chcą odbywać kwarantanny

Zwolnione z tego obowiązku będą:

-osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w UE (zaszczepieni),

- osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w Niemczech (pracownicy transgraniczni i inne osoby zawodowo przekraczające granicę),

- osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej (ozdrowieńcy),

- osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, w języku polskim albo w języku angielskim (przetestowani),

- kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,

- kierowcy powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku albo po odebraniu za granicą odpoczynku,

- kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

- kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

- uczniowie i ich opiekunowie

 


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości