Kolejny remont na DK92. Będą dodatkowe utrudnienia

7 lipca 2021, 14:25, red
foto: GDDKiA w Zielonej Górze
Coraz bliżej kolejnego remontu krajowej 92. Tym razem przebudowy doczeka się odcinek pomiędzy Boczowem a Pniowem. Wykonawca będzie miał na remont blisko 2,5-kilometrowego odcinka tej drogi 6 miesięcy. To oznacza kolejne utrudnienia dla kierowców.

Na krajowej 92 remont za remontem, a będą kolejne. Ograniczenia w ruchu, światła, ruch wahadłowy – to czeka tych, którzy będą podróżować DK92 pomiędzy Boczowem a Pniowem. W środę, 7 lipca GDDKiA otworzyła oferty na wykonanie tego zadania. Najniższą cenę za realizację zadania, spośród czterech złożonych ofert, zaproponowało konsorcjum firm, którego liderem jest DROGBUD. Wykonaniem remontu drogi zainteresowane są cztery podmioty. Wszystkie złożone oferty mieszczą się w założonym kosztorysie.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę trzy kryteria. Obok ceny, która stanowi kryterium najwyżej punktowane, ocenie podlegać będą również gwarancja jakości oraz doświadczenie kierownika budowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów od km 5+460 do km 7+985 z wyłączeniem wiaduktu nad koleją, w ramach przebudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Torzym.

Jakie prace zostaną wykonane na tym odcinku? Oprócz remontu samej nawierzchni na odcinku około 2,4 km, wykonawca będzie musiał wykonać też takie prace jak: remont zjazdów indywidualnych i publicznych, czyszczenie przepustu pod zjazdem, odtworzenie istniejących rowów, zapewnienie prawidłowego odwodnienia istniejących oraz zaprojektowanych elementów wyposażenia drogi, budowa kanałów technologicznych i remont poboczy.

Na wykonanie tych prac wykonawca będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości