Matura do poprawki. To już jutro!

22 sierpnia 2022, 09:01
Koniec laby, czas wziąć się do nauki. Ci, którzy nie zdali matury za pierwszym podejściem, musieli w czasie wakacji uczyć się do egzaminów poprawkowych. Te odbędą się już we wtorek, 23 sierpnia.

Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 9 września. Tego samego dnia CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego. W tym roku, aby pozytywnie zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, maturzysta musiał do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z matematyki zadeklarowało blisko 42,3 tys. maturzystów. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z języka polskiego zadeklarowało 5 tysięcy maturzystów, a do egzaminu poprawkowego z języka angielskiego - ponad 4,4 tys. 

Poprawkę z niemieckiego pisać będzie 422 maturzystów, z języka rosyjskiego - 80, z języka hiszpańskiego - 13 maturzystów, z języka francuskiego - 7 maturzystów, z języka włoskiego - 3 maturzystów.

Jak wyglądały egzaminy maturalne w 2022 roku?

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Był też jeden  pisemny egzamin z przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. 

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w tym nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

W województwie lubuskiem do matury przystąpiło w sumie 3328 absolwentów liceów oraz 2653 absolwentów techników. Zdawalność wśród licealistów wynosiła średnio 82,4%, a wśród maturzystów z techników 70,7%. Licealiści na ogół lepiej zdawali matury z każdego przedmiotu obowiązkowego. Wśród maturzystów z liceum odsetek zdawalności wynosił 97% z języka polskiego, 84% z matematyki, 95% z języka angielskiego oraz 91% z języka niemieckiego. Z kolei zdawalność absolwentów techników wynosiła 95% z języka polskiego, 76% z matematyki, 93% z języka angielskiego oraz 82% z języka niemieckiego. Dane pochodzą informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości