Coraz bliżej obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

24 listopada 2020, 09:16
Obwodnica Kostrzyna nad Odrą powoli staje się faktem. Co prawda do wbicia pierwszej łopaty zostało jeszcze sporo czasu, ale za 5-7 lat mieszkańcy tego przygranicznego miasta będą mogli odetchnąć od ogromnej ilości ciężarówek, które codziennie przetaczają się przez sam środek miasta.

Budowa obwodnicy Kostrzyna ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście i pochodzi z dróg krajowych nr 31 i 23. Obwodnica pozwoli na rozładowanie ruchu w kierunku północnym i zachodnim, dostęp i obsługę strefy ekonomicznej oraz dostęp do przejścia granicznego z Niemcami.

Urzędnicy złożyli właśnie wniosek do burmistrza miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31. To oczywiście tylko formalność, ale uzyskanie tej decyzji pozwoli ostatecznie zatwierdzić przebieg obwodnicy i kontynuować prace projektowe związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. We wniosku jako wariant rekomendowany wskazany został wariant W1 o długości 9,18 km.

W październiku 2018 r. została podpisana umowa z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji zamawiającemu planowane jest na III kw. 2021 roku. Nową obwodnicą mamy pojechać w latach 2025-27.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości