W Świdnicy powietrze będzie czystsze

15 lutego 2021, 12:56, redakcja@lubuskie24.pl
Gmina Świdnica też wspomoże finansowo mieszkańców, którzy zechcą pozbyć się tzw. kopciuchów. Z miejscowego urzędu można otrzymać maksymalnie 5 tysięcy złotych.

Na ten cel w 2021 roku gmina przeznaczyła 50 tysięcy złotych, a dofinansowanie można uzyskać w kwocie 5 tysięcy. Oznacza to, że o pełną kwotę może postarać się jedynie 10 osób. Dotacje udzielane są osobom fizycznym i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na paliwo stałe. Co ważne, wspomniane 5 tysięcy złotych stanowić ma maksymalnie 50% kosztów poniesionych na zakup nowego pieca.

Dotacje będą udzielane osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Świdnica na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, na źródła o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyjazne dla środowiska:

Na co można uzyskać dotacje? Chodzi o to, aby wymienić kopciucha na źródło ciepła o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. A są to:

1. kotły gazowe,

2. kotły na paliwo stałe,

3. kotły olejowe co.,

4. kotły elektryczne co.,

5. kotły na biomasę co.,

6. pompy ciepła lub

7. paneli fotowoltaicznych, w przypadkach, gdy Wnioskodawca posiada jedno z systemów ogrzewania, o których mowa powyżej.

Do kosztów objętych dotacją nie można zaliczyć kosztu demontażu stałego kotła, kosztu nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, kosztu robót wykonany siłami własnymi przez dotowanego, kosztu przebudowy instalacji co. i cwu.

Dotacja przysługuje osobom fizycznym, będącym właścicielem nieruchomości, lub osobom fizycznym, będącym współwłaścicielami nieruchomości, pod warunkiem otrzymania zgody od pozostałych właścicieli.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, w terminie OD 15 LUTEGO do 15 KWIETNIA 2021.

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki i Rozwoju pod numerem telefonu 68 327 31 15 wew. 126 lub wew. 140.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości