Afera w słubickim zakładzie pogrzebowym. Oszukiwali rodziny osób zmarłych

14 czerwca 2022, 09:54
Pobierali nienależne opłaty od rodzin osób zmarłych, przechowywali zwłoki w niewłaściwych warunkach sanitarno-epidemiologicznych. Nawet 12 lat w więzieniu mogą spędzić przedstawiciele jednego ze słubickich zakładów pogrzebowych, którym miejscowa prokuratura postawiła szereg zarzutów.

Nad tą sprawą słubiccy policjanci pracowali od ponad roku. W toku prowadzonego postępowania przesłuchano licznych świadków, zebrano i szczegółowo przeanalizowano dokumentację związaną z organizacją  przez zakład  pogrzebów i wypłatą świadczeń  pogrzebowych z ZUS z lat 2016 -2021. 

- Po wnikliwej i skrupulatnej pracy policjantów zatrzymany został właściciel zakładu oraz osoba zatrudniona tam na stanowisku kierownika. Właścicielowi zakładu przedstawiono łącznie 324 zarzuty popełniania  przestępstwa oszustwa, polegających na pobieraniu od rodzin osób zmarłych  nienależnych opłat,  oraz  36 zarzutów   dotyczących przechowywania zwłok w niewłaściwych warunkach sanitarno-epidemiologicznych - opowiada Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Jak się okazuje, na poczet przyszłych kar, w szczególności  grzywny oraz  obowiązku naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych,  przedsiębiorcy zabezpieczono gotówkę w kwocie miliona złotych. 

Prokuratura Rejonowa w Słubicach wystąpiła ponadto z wnioskiem  o zastosowanie  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,  jednakże Sąd Rejonowy w Słubicach  wniosku tego nie uwzględnił. Kierownikowi  zakładu  przedstawiono łącznie 182 zarzuty oszustw. Prokurator Rejonowy w Słubicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Sprawa ma charakter  rozwojowy, nadal gromadzone i analizowane są dokumenty związane z   prowadzoną przez zakład pogrzebowy  działalnością. Za powyższe przestępstwa obu podejrzanym grozi kara   pozbawienia wolności do lat 12.   


Podziel się


Komentarze