Zaszczepione dziecko otrzyma dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkola

13 grudnia 2020, 10:29
fot. archiwum
Gorzowscy radni zajmą się uchwałą w sprawie określenia kryteriów podczas rekrutacji do przedszkoli. W projekcie uchwały pojawił się zapis dotyczący szczepień. Jeżeli dziecko zostało zaszczepione lub zostało zwolnione z tego obowiązku z powodów zdrowotnych, to otrzyma dodatkowe punkty na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Pod koniec lutego 2020 roku na Sesji Rady Miasta Gorzowa została przegłosowana specjalna uchwała, która mówiła o tym, że każde zaszczepione dziecko otrzyma 40 dodatkowych punktów podczas rekrutacji do żłobka. Tym samym nowe zasady obowiązywały już od wiosennego naboru do miejskich żłobków. Wystarczyło, że trakcie składania papierów rodzic zadeklarował, że jego dziecko jest zaszczepione.

Po tym, jak zostały wprowadzone zmiany w żłobkach, o wprowadzenie dodatkowej punktacji za szczepienia podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli apelował radny Robert Surowiec oraz radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. Wówczas władze miasta zapowiadały konsultacji z rodzicami i dyrektorami poszczególnych placówek.

Jak się okazało, konsultacje przyniosły efekt, ponieważ podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Gorzowa, która odbędzie się w czwartek 17 grudnia w uchwale dotyczącej „określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gorzów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego [...]” pojawił się punkt dotyczący szczepień.

W uchwale czytamy, że jeżeli dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym uzyska dodatkowe 20 punktów podczas rekrutacji do przedszkola. Jak wynika z zapisu uchwały, punkty otrzymają również dzieci, które zostały zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

- W uchwale zrezygnowano z dochodów na członka rodziny i wprowadzono nowe kryterium za które dziecko dostaje dodatkowe punkty przy naborze. Zaszczepione dziecko otrzyma przy rekrutacji do przedszkola dodatkowe punkty, jeżeli rodzice złożą oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawią do wglądu książeczkę szczepień. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2014 roku ustalone kryterium poddania się obowiązkowemu szczepieniu, jako przesłanka uwzględniająca przy rekrutacji do publicznych przedszkoli, w żaden sposób nie narusza prawa do równego traktowania czy też prawa do nauki. Wychowanie przedszkolne co do zasady nie jest obowiązkowe, stanowi swego rodzaju pomoc publiczną udzielaną rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem umożliwiając im w ten sposób pracę zarobkową - tłumaczy Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

Dodatkowe punkty za szczepienia będą przyznawane w przypadku, kiedy dana placówka po pierwszym etapie ma jeszcze wolne miejsca lub maluchy uzyskały taką samą liczbę punktów. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, wówczas dodatkowe punkty za szczepienia będą obowiązywały już od marcowego naboru.

- Do przedszkoli zgodnie z ustawą przyjmowane w pierwszej kolejności będą nadal dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z niepełnosprawnością, dzieci rodziców niepełnosprawnych, objęte pieczą zastępczą oraz dzieci rodziców samotnie je wychowujących – podkreśla prezydent Domagała.

Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości