Żagań: Potrzebne są pieniądze na zakup tomografu

23 listopada 2020, 12:09
Potrzebne są pieniądze na zakup tomografu dla żagańskiego szpitala. To urządzenie diagnostyczne, tak bardzo niezbędne w obecnej sytuacji epidemicznej kosztuje 1 mln 800 tysięcy złotych. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazało na ten cel 750 tysięcy.

Pozostałą kwotę potrzebną na zakup tomografu komputerowego dla szpitala w Żaganiu muszą dołożyć samorządy – powiatowe i gminne. Kilka dni temu, starosta Henryk Janowicz zwrócił się do miasta Żagań z prośbą o współfinansowanie zakupu sprzętu, wnosząc o przekazanie 500 tysięcy na ten cel z budżetu Żagania. Byłaby to prawie połowa potrzebnych środków.

Gospodarz miasta zadeklarował wsparcie zakupu tego niezbędnego w diagnostyce chorób płuc sprzętu. Jak podkreślił Andrzej Katarzyniec sam korzystał w trakcie swojego leczenia szpitalnego z żarskiego tomografu. Badanie okazało się niezbędne w diagnostyce COVID 19.

Burmistrz zaproponował, aby zakup urządzenia na potrzeby całego powiatu wsparły finansowo wszystkie samorządy, gdyż sprzęt ten będzie służył mieszkańcom całego regionu, nie tylko mieszkańcom Żagania. Starosta Henryk Janowicz zadeklarował, iż wystosuje pismo do włodarzy wszystkich gmin powiatu o przekazanie środków na zakup tomografu. Zdecydowano, że po otrzymaniu zwrotnych informacji od gmin podjęte zostaną decyzje o wysokości wsparcia, jakiego udzieli miasto Żagań.

- Nigdy nie uchylaliśmy się od pomocy naszemu szpitalowi. 10 kwietnia 2020 roku przekazałem na ręce komendanta szpitala płk. Artura Lipczyńskiego 1500 maseczek ochronnych. Tego samego dnia podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą przekazaliśmy placówce 80 tysięcy złotych na zakup masek, kombinezonów, przyłbic, fartuchów, rękawic, okularów ochronnych oraz płynów do dezynfekcji. Każdego roku zwalniamy żagański szpital z podatku od nieruchomości, co stanowi oszczędność dla jednostki w wysokości około 40 tysięcy złotych - – przypomina burmistrz Andrzej Katarzyniec.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości