Lokator mieszkania komunalnego ma 130 tysięcy długu za czynsz!

11 marca 2021, 10:54, redakcja@lubuskie24.pl
Każda gmina – czy to bogata, czy biedna. Czy to duże miasto, czy niewielkie miasteczko. Wszędzie jest ten sam, od lat nierozwiązywalny problem. Długi mieszkańców lokali komunalnych w samej tylko gminie Szprotawa na koniec 2020 roku wynosiły 5 milionów 200 tysięcy złotych. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież takich gmin, które borykają się z dłużnikami w całym regionie jest bez liku.

Nawet 130 tysięcy złotych dług za niezapłacone rachunki za czynsz, ogrzewanie czy wodę ma jeden z najemców lokalu komunalnego w gminie Szprotawa. Długi mieszkańców mieszkań komunalnych rosną w zastraszającym tempie.

Skąd biorą się długi w mieszkaniach komunalnych? To oczywiście nieopłacone rachunki za czynsz, ogrzewanie, wodę, ścieki i śmieci. To również zaniedbania w egzekwowaniu należności przez wiele lat.

Każdorazowo, wobec najemców – dłużników wdrażane są procedury, których celem jest odzyskanie należnej gminie kwoty. Do najczęściej stosowanych metod zalicza się: wypowiadanie umów najmu, zajęcia komornicze, czy kierowanie spraw do sądu, gdzie najczęściej zapadają wyroki o eksmisję. Niestety, w przeważającej większości przypadków działania te nie przynoszą rezultatów.

Wyroki eksmisyjne nie są jednak realizowane, bo gminy tłumacza się brakiem zastępczych mieszkań socjalnych na potrzeby eksmisji. Sprawa więc trafia do szuflady i „czeka” na lepsze czasy. W tym czasie dług narasta i wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w której to kwota długu przekracza wartość wynajmowanego lokalu.

Sposób na dłużników znalazła gmina Szprotawa. Jak mówi burmistrz Mirosław Gąsik, przeprowadzona w ostatnich miesiącach inwentaryzacja odsłoniła lata rażącego niedbalstwa i niefrasobliwości, wartych ponad pięć milionów złotych. W ubiegłym roku zmieniło się kierownictwo lokalnej spółki, zajmującej się zarządzaniem nieruchomości. Kontrole przyniosły nieoczekiwane rezultaty.

Najwięcej długu, aż 435 tys. zł, generuje budynek przy ul. Fabrycznej w Lesznie Górnym. Pięciu najbardziej zadłużonych najemców w gminie dobija do kwoty 450 tys. zł, natomiast rekordowy dług jednego najemcy to ponad 130 tys. zł! Kolejni rekordziści mają na swoim koncie odpowiednio – 100 tys. zł, 90 tys. zł, 80 tys. zł, 70 tys. zł długu. 71 najemców zalega z zapłatami opiewającymi na kwoty powyżej 10 tys. zł, co łącznie daje sumę 2 mln 576 tys. złotych.

- Już kilka miesięcy pracy pokazało, że chcieć to móc. Gmina odzyskała 5 lokali socjalnych, w toku są kolejne przejęcia. Mieszkania te pozwolą na dokonanie eksmisji największych, gminnych dłużników – przekonuje burmistrz Mirosław Gąsik.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości