Ruszyły matury - w ścisłym reżimie sanitarnym

4 maja 2021, 09:49, red
Ruszyły matury, uczniowie przez ostatnie sześć miesięcy przygotowywali się do nich w trybie zdalnym. To – jak sami przyznają – wpłynęło na nich negatywnie. Czy będzie to miało odzwierciedlenie w wynikach egzaminu dojrzałości?

Egzaminy odbywają w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty i do tych z egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

- Nasi maturzyści nie mieli łatwo. Nauka zdalna to nie jest to samo, co praca stacjonarna. Potwierdziły to również wyniki z ubiegłorocznej matury. Szukaliśmy sposobów, aby pomóc naszym uczniom. Organizowaliśmy stacjonarne konsultacje czy zajęcia dodatkowe, aby ich jak najlepiej przygotować. Jednak w dużej mierze to od nich samych zależało to, jak się przygotują w domu do matury. Niestety stykamy się non stop z problemami natury psychologicznej u uczniów, które wynikają z odosobnienia i braku kontaktu z rówieśnikami – komentuje Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9.00 i 14.00. Zgodnie z harmonogramem CKE w pierwszym dniu matur rano przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja i potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Fałszywe zgłoszenia o bombach

Jak tylko uczniowie weszli do szkoły, na adres mailowy II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Przemysłowej przyszedł mail o tym, że w budynku jest podłożona bomba. Na miejsce został wysłany jeden zastęp straży pożarnej. Jak się okazało, w tym samym czasie identyczny mail dotarł do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Dunikowskiego.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości