Ogrzewasz dom prądem? Dostaniesz do 1500 złotych dodatku. Są już wnioski na dotację

12 października 2022, 14:46
Od 1000 do 1500 złotych dodatku otrzymają ci, którzy ogrzewają swój dom prądem. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Na sam początek bardzo ważna informacja. Na wzorze dostępnego na rządowych stronach wniosku znajduje się przypomnienie, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie? Do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?
We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i jego gospodarstwie domowym, łącznie z danymi osobowymi jego wszystkich członków. Aby dostać dofinansowanie, należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek.

I najważniejsze! We wniosku trzeba wskazać, czy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest pompa ciepła, czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości