Kompromis w Sejmiku. Czy to koniec politycznego sporu?

15 marca 2021, 15:58, Marcin Kluwak, redakcja@lubuskie24.pl
źródło: lubuskie.pl
Koniec trwającego niemal miesiąc konfliktu politycznego w sejmiku województwa lubuskiego. Na nadzwyczajnej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Uwzględnione zostały autopoprawki.

Za głosowało 28 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za było 29 radnych. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale znajdują się m.in.:

- 15 mln zł dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu uniwersyteckim”

- 2.000.000 zł zabezpieczenie środków na doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzenia zabiegów u pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie; dostawa i montaż kontenerowych pomieszczeń szpitalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz karetka transportowa w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu; przebudowa pomieszczeń w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych w zakresie dostosowania do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

- 865.789 zł – projekt pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi

- 101.695 zł – projekt pn. ,,Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców woj. lubuskiego”

- 671.878 zł zabezpieczenie dodatkowych środków dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku RCAK wraz z restauracją zabytkowego parku”.

- 1.320.000 zł – zabezpieczenie środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z przeznaczeniem na odnowy dywanikowe.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Międzyrzeckiemu pomocy finansowej w kwocie 2 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowy skrzyżowania obwodnicy z DK nr 92”. Za głosowało 20 radych, 3 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości