Szprotawa doposaża szkoły w nowoczesny sprzęt do nauki zdalnej

27 listopada 2020, 14:55, red
fot. UM Szprotawa
102 kamery internetowe oraz 35 mikrofonów pojemnościowych trafi do uczących się dzieci i młodzieży z terenu gminy Szprotawa. Jak informuje magistrat, urządzenia po zakończeniu epidemii trafią do szkół.

Sprzęt do nauki w systemie zdalnym, tj. 102 kamery internetowe oraz 35 mikrofonów pojemnościowych, za kwotę 23,5 tys. zł zakupiony został ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa. Zakupione kamery full HD oraz mikrofony posiadają wysokie parametry techniczne niezbędne do realizacji nauki w trybie zdalnym. Dostawca sprzętu wyłoniony został w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, złożoną w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego.

- Zakup sprzętu do nauki zdalnej to kolejny etap doposażania szkół i budowy przyjaznego, skutecznego i nowoczesnego systemu oświaty – mówi Mirosław Gąsik,burmistrz Szprotawy. - Razem z moją zastępczynią, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za gminne szkolnictwo, będziemy czynić starania, aby szkoły dysponowały coraz lepszymi i coraz nowocześniejszymi pomocami dydaktycznymi, podnoszącymi jakość kształcenia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem cyfrowych technologii edukacyjnych – dodaje burmistrz.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości