Szprotawa: Co powstanie w dawnej wieży ciśnień?

30 listopada 2020, 11:47
Młodzież ma głos. Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik uczestniczył w spotkaniu on-line z uczniami szprotawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, podczas którego konsultowany był projekt rewitalizacji wieży ciśnień oraz zespołu parków zlokalizowanych w centrum Szprotawy.

Ambitny projekt pod roboczą nazwą „Przebudowa wieży ciśnień oraz Parku Goepperta na BLUE SKY PARK – Kompleks Wspinaczkowo-Rekreacyjny i Obserwatorium Astronomiczne w Szprotawie” wpisany został do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Aktualnie trwają konsultacje społeczne planowanego przedsięwzięcia, którego realizacja uwarunkowana jest otrzymaniem niezbędnego dofinansowania.

- Projekt jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców Szprotawy, w szczególności młodszego pokolenia, dotyczące konieczności wzbogacenia oferty wypoczynkowo- rekreacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży – tłumaczy burmistrz Mirosław Gąsik. – Dlatego cieszy mnie, że licealiści aktywnie uczestniczą w procesie konsultacji, chcąc mieć realny wpływ na ostateczny kształt przedsięwzięcia. Dziękuję młodzieży za zaangażowanie oraz zaproszenie mnie do udziału w rozmowach.

Po spotkaniu wśród młodzieży zrodził się pomysł na zorganizowanie, wśród uczniów liceum, konkursu dotyczącego polskojęzycznej nazwy projektu.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości