Za pieniądze ze sprzedaży alkoholu zakupili sprzęt dla szkół

31 grudnia 2020, 10:27
UM Szprotawa
To się nazywa właściwe wykorzystanie środków! Za pieniądze uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu, władze gminy Szprotawa zakupiły sprzęt dydaktyczny, który trafił do miejscowych szkół podstawowych.

Za kwotę 79.710 zł, na potrzeby placówek oświatowych z terenu Gminy Szprotawa zakupionych zostało 9 monitorów interaktywnych i 4 zestawy interaktywne.

- Zakup sprzętu to kolejny etap doposażenia szkół i budowy przyjaznego, skutecznego i nowoczesnego systemu oświaty – podkreśla burmistrz Mirosław Gąsik. - Razem z moją zastępczynią, odpowiedzialną za gminne szkolnictwo chcemy, by nasze szkoły miały dostęp do nowinek dydaktycznych. Wpłynie to na poprawę jakości kształcenia. Nasze ambicje to również stały rozwój kompetencji nauczycieli oraz infrastruktury oświatowej. Zakupiony sprzęt będzie służył również na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki w gminnych placówkach oświatowych – dodaje burmistrz Szprotawy.

Sprzęt został zakupiony ze środków budżetu gminy stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2020, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także


Pozostałe wiadomości