Wodociąg pod Szprotawą polepszy życie mieszkańców

24 lutego 2021, 12:16, redakcja@lubuskie24.pl
Kwestia bezpieczeństwa dostaw wody, która przez blisko trzydzieści lat była zmorą mieszkańców Długiego, dzięki staraniom samorządu i dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich już wkrótce zostanie uregulowana. Wybudowany zostanie wodociąg wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w miejscowości Długie w gminie Szprotawa.
- Mieszkańcy Długiego już od wielu lat borykają się z awaryjnością oraz jakością dostarczanej do ich domów i gospodarstw wody. Dlatego podjęliśmy intensywne starania, aby problem ten szybko i definitywnie zażegnać. Podpisana umowa na realizację zadania to efekt otrzymanego unijnego dofinansowania. Dzięki niemu, w formule zaprojektuj i wybuduj, powstanie wodociąg tranzytowy z Siecieborzyc, gdzie zlokalizowane są ujęcie i stacja uzdatniania wody. Po zakończeniu inwestycji usługę dostawy oraz nadzoru nad jakością wody świadczyć będzie nasza gminna spółka SzWiK - mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy

Ruszają właśnie prace projektowe, natomiast roboty w terenie powinny rozpocząć się w II połowie tego roku. Mieszkańcy będą mogli w końcu zapomnieć o wstrzymywanych dostawach wody z powodu bakterii E.coli, beczkowozach oraz braku dostępu do czystej, bieżącej wody zwłaszcza latem, kiedy to problem jest szczególnie uciążliwy i daje się we znaki.

Zadanie objęte umową i skosztorysowane na kwotę 1 894 308,94 zł, stanowi II etap projektu pn. „Budowa wodociągu tranzytowego Siecieborzyce – Długie wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w Długiem oraz budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Witkowie”. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2.988.469,50 zł, z czego 1.545.985,00 zł pokryte zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Podziel się


KomentarzePozostałe wiadomości